Projekt
Nybyggnad av villa i Baskemölla
Arkitekt
Håkan Rehle (arkitekt MSA)
K-ritningar
Byggnadsingenjör Sven Göran Svensson
Projekt start
Våren 2011 
Nybyggnad av villa i Baskemölla